Over ons

Rijnbulant is gestart met het idee de zorg te verbeteren. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder individu kernkwaliteiten bezit, die met de juiste hulp naar boven gebracht kunnen worden. We geloven dat met persoonlijke hulp op maat iedereen verder kan komen. Wij werken hierbij waaraan jij wilt en wij vinden het erg belangrijk jij ons aangeeft wat je wilt. Want hulp, hoe goed ook, werkt alleen als je dat echt zelf wilt. Alleen dan kunnen we doen waar we goed in zijn en zorgen dat jij zo snel mogelijk en zo sterk mogelijk weer aan het roer van je eigen leven staat.

Wij willen je hierbij geven wat je nodig hebt. Wij geloven dat je met menselijk contact en een op jou toegespitst zorgplan veel sneller en sterker weer grip op je eigen leven krijgt. Wij staan hierbij dag  en nacht voor je klaar, omdat we het belangrijk vinden om er voor je te zijn als je ons nodig hebt. Dus niet alleen tussen 09:00  en 17:00 uur en niet alleen thuis, maar ook ’s avonds, in het weekend en op het werk of waar dan ook.

Ons team bestaat uit professionals met diverse (culturele) achtergronden die veel ervaring hebben binnen de GGZ, forensisch- psychiatrie en het begeleiden van cliënten met (ernstige) gedragsproblemen, ADHD, PDD-NOS, NAH of stoornissen die vallen in het autistisch spectrum. Samen hebben we gedegen kennis en ervaring met hulpverlening, begeleiding, bemiddeling en training. Naast onze vakkennis en ervaring, houden we rekening met eventuele culturele gevoeligheden om de geboden zorg af te stemmen op jouw leefomgeving. Hierdoor kunnen de gestelde doelen efficiënter en beter gerealiseerd worden.

Rijnbulant - Voor ambulante begeleiding aan de Rijn

Hoe ziet ons hulpverleningstraject eruit?

Stap 1 Orienterend gesprek
Tijdens een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en horen we graag van u waar u hulp bij nodig wenst. We bieden een luisterend oor en stellen vragen waar we iets meer van willen weten in het belang van het hulpaanbod. We vragen hierbij altijd toestemming aan u en als u ergens geen antwoord op wilt geven dan bent u daar vrij in. In het gesprek proberen we te achterhalen waar de knelpunten liggen en proberen zo te kijken of we een hoofddoel voor u helder kunnen krijgen.

Stap 2 Formuleren van werkdoelen
Na het orienterend gesprek gaan wij aan de slag met het opstellen van werkdoelen en een hulpverleningsplan. Nadat we deze hebben opgesteld wordt het aan je voorgelegd en nemen we het stap voor stap met je door. Mocht je opmerkingen of aanpassingen hebben dan stellen we dit bij en gaan pas na jouw goedkeuring van het plan verder.

Stap 3   Aan de slag
Na jouw goedkeuring van het plan gaan we met elkaar aan het werk. Omdat wij werken vanuit de methodiek Verbind Gezag en Geweldloos Verzet, kijken we samen met jou naar steunpilaren binnen jouw kringen. Dus wie zijn er belangrijk voor je en wie kunnen jou ondersteunen in het veranderproces wat je aangaat? Deze steunpilaren betrekken we zo veel als mogelijk in de hulpverlening, zodat als de begeleiding vanuit Rijnbulant later stopt je samen met hen verder kunt.

Stap 4 (Tussentijds) Evalueren
Na enkele maanden wordt je uitgenodigd voor een evaluatie. Hierbij wordt je gevraagd hoe jij vind dat je begeleidt wordt door ons. We zijn hierbij erg benieuwd naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Als je op of een aanmerkingen hebt, horen we dat graag want alleen dan kunnen we onze hulpverlening beter op jou afstemmen. Je bent natuurlijk altijd vrij om eerder ook al aan te geven hoe je vind dat het gaat, want hoe eerder we weten waar het stroef loopt hoe sneller we daarop kunnen anticiperen. Tijdens de evaluatie bespreken we ook of we ergens wat moeten aanpassen of dat we moeten doorgaan zoals het gaat.

Stap 5 Afrondingsfase
In de laatste fase gaan we richting de afronding. In deze fase wordt je klaargestoomd om zonder onze begeleiding te participeren in de maatschappij. Ook wordt er een eindgesprek gepland en hierbij wordt er samen met jou gekeken welke positieve stappen er allemaal zijn gezet. Tevens krijg je weer de mogelijkheid geboden om aan te geven hoe je onze begeleiding hebt ervaren. Waar moeten we mee doorgaan en wat moet er beter?

Missie en Visie

Alle activiteiten van Rijnbulant zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin, netwerk en maatschappij. Daarbij laten we ons zoveel mogelijk leiden door jouw wensen en mogelijkheden. Het aanbod is voornamelijk gericht op jouw hulpvraag. Wij proberen hier zo veel mogelijk in tegemoet te komen, om zo tot een passende actieplan te komen. We denken in kansen en mogelijkheden en benaderen jou op een respectvolle, duidelijke en oplossingsgerichte wijze.

We zijn persoonlijk betrokken en zijn als organisatie laagdrempelig. Begrip voor jouw normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid. Door als organisatie kleinschalig te blijven, kunnen we deze persoonlijke aanpak waarborgen. Ook investeren wij tijd in de personen die belangrijk voor je zijn, om samen te kijken hoe we met zijn allen jou kan helpen.

Contact met ons opnemen?