Ambulante hulp

Ambulante begeleiding vanuit Rijnbulant

Wij richten ons op het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren,  jongvolwassenen en gezinnen die op verschillende gebieden vastlopen. We werken hierbij vanuit de zorgvraag van de cliënt en of het netwerk, om de cliënt weer grip te laten krijgen op zijn of haar leven en zo zelfstandig mogelijk te laten participeren aan de maatschappij.

Doelgroep
Wij zijn er voor je als je in je dagelijkse functioneren ondersteuning nodig hebt. Zo ondersteunen en begeleiden we je als je bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS of een stoornis in het autistische spectrum hebt, maar ook als er in het gezin een combinatie van problematieken zijn zoals depressie, verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek.

Hoofddoel en werkdoelen

Bij Rijnbulant werken we met een hoofddoel en aan de hand van het hoofddoel, worden er werkdoelen opgesteld. Het hoofddoel van de (intensieve) individuele begeleiding is om jou weer in je kracht te zetten. De begeleiding is zeer divers en richt zich op verschillende leefgebieden. Ons doel is om jou zo zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij, je gehoord en geaccepteerd voelt en jouw inzicht is vergroot in eigen handelen. Dit doen we zo kort als mogelijk, maar ook zo lang als nodig.

Werkwijze individuele Ambulante begeleiding

Als organisatie zijn we laagdrempelig en leggen we actief contact met jou en de belangrijke personen om jou heen. Hierdoor is onze begeleiding voor iedereen toegankelijk en kan deze altijd op maat en vraaggericht geleverd worden. We proberen een bijdrage te leveren aan het vergroten van jouw kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. De intensiviteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag en wordt in overleg met jou en de verwijzer afgestemd.

Bij Rijnbulant zijn we ervan overtuigd dat sport een enorme positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Wij begrijpen als geen ander dat groepssport of sporten in clubverband niet voor iedereen vanzelfsprekend is. We bieden daarom al onze cliënten minimaal 1 sportmoment per week aan. De begeleiding doen we op maat met als doel om je beter te laten voelen, je zelfvertrouwen te vergroten en een nuttige invulling van je vrije tijd hebben.

Samen met jou en alle belangrijke personen in je omgeving wordt er een hulpverleningsplan opgesteld, hierop wordt structureel geëvalueerd en weer bijgesteld als dit nodig is.

Rijnbulant - Voor ambulante begeleiding aan de Rijn

Contact met ons opnemen?