Klachtenprocedure Rijnbulant:

Bij Rijnbulant vinden we het belangrijk dat ons personeel hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Daar zijn we elke dag scherp op en investeren veel in de kwaliteit van onze begeleiding. Toch kan het soms voorkomen dat je niet tevreden bent over hoe je geholpen wordt door ons. Denk hierbij aan hoe je bejegend wordt door jouw begeleider of dat afspraken niet nagekomen worden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit tot frustraties kan leiden en adviseren je ook om dit in eerste instantie altijd bespreekbaar te maken met jouw begeleider.

Het kan echter voorkomen dat dit niet tot een gepaste oplossing komt en daar hebben we een klachtenprocedure voor ontwikkelt.

Klacht indienen

Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren, waarbij de klacht betrekking heeft op de dienstverlening, gedragingen en/of uitlatingen van onze medewerkers.

De klacht kun je binnen 14 dagen na het incident waarop de klacht betrekking heeft, worden ingediend, bij je begeleider, zorgcoördinator of bij het management van Rijnbulant om in behandeling genomen te worden. Vervolgens streven we er naar je binnen 14 dagen reactie te geven met de vervolgstappen die genomen zullen worden.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wanneer je samen niet tot een oplossing komt, of het niet de voorkeur heeft om de klacht met je begeleider, zorgcoördinator of het management van Rijnbulant te bespreken dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De functionaris heeft een onafhankelijke positie en zal hierdoor nooit partij kiezen. De klachtenfunctionaris werkt oplossingsgericht, heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt niets zonder jouw toestemming.

Hoe dien je een klacht in?
Mondeling een klacht indienen

Neem telefonisch contact op met jouw begeleider, zorg coördinator of met het management van Rijnbulant en geef aan dat je een klacht hebt en waar de klacht betrekking op heeft. Diegene neemt dan de klacht in behandeling en deze wordt dan intern besproken.

Schriftelijke een klacht indienen.

Wil je liever de klacht schriftelijk indienen, vraag dan het klachtenformulier aan je begeleider of stuur een e-mail naar info@rijnbulant.nl en schrijf bij het onderwerp “klacht”. In jouw mail of klachtenformulier geef je dan aan waar de klacht betrekking op heeft. Jouw klacht komt dan automatisch terecht bij het management.

Hoe ziet dit proces er dan uit?

  1. Het streven is om binnen enkele dagen na het indienen van de klacht jou schriftelijk op de hoogte te brengen dat de klacht is ontvangen.
  2. Jouw begeleider en het management bespreken de klacht, de begeleider mag geen mededelingen doen over de klacht en de behandeling hiervan in het openbaar.
  3. Binnen 14 dagen na indienen laten wij schriftelijk weten of de klacht in behandeling wordt genomen en wat de vervolgstappen zullen zijn.
  4. Nadat de vervolgstappen zijn ondernomen wordt je gevraagd hoe je vind dat de klacht is opgepakt en/of de klacht verholpen is.

Heb je graag bijstand van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, neem dan contact op met hen via https://klachtenportaalzorg.nl/of bel naar 0228-322205. Zij gaan dan de klacht met je doornemen en kijken naar een passende oplossing.

Rijnbulant is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van klachtenportaal zorg.

Hieronder de werkwijze van klachtenportaal zorg:

Flyer

In 2021 heeft Rijnbulant geen klachten gehad.

Zie hieronder overzicht: 

2021 Klachtenoverzicht Rijnbulant

Contact met ons opnemen?